Wij RETOUREN

Voorwaarden bij het terugsturen van interieurfolie 

Omdat Bodaq interieurfolie op maat gemaakte bestellingen zijn (de folie wordt op maat afgesneden van een rol), heeft u niet het recht op herroeping. Wanneer er productiefouten zijn en/of schade aan het materiaal zijn ontstaan, buiten toedoen van de afnemer om, dient u dit tijdig te melden en heeft u het recht om het materiaal om te ruilen. Het materiaal dient in de originele staat en doosverpakking aan Boer & Van Wijk b.v. teruggestuurd te worden. 

Stappenplan bij een retourzending: 

Stuur een e-mail naar bodaq@boerenvanwijk.nl zodat we geïnformeerd zijn dat uw bestelling wordt teruggestuurd.

LET OP:

Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer welke u via e-mail heeft ontvangen. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging van product en verpakking wordt vermeden. 

Retouradres

U kunt de zending terugsturen naar onderstaand adres en geef dat ook duidelijk het adres aan op de doosverpakking: 

Boer & Van Wijk b.v.
Egstraat 30-32
3319 LA  Dordrecht (NL)

Voeg een notitie bij met uw naam, adres en woonplaats. 

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. 

Levertijd bij omruilen 

Wij streven er altijd naar om uw vervangende goederen binnen 2-8 werkdagen te leveren. We attenderen u er vriendelijk op dat de door Boer & Van Wijk b.v. opgegeven levertijden indicatief zijn, omdat wij afhankelijk zijn van een fabrikant die zich overzee bevindt. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zo ver dat noodzakelijk is. Reeds ontvangen bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen na annuleren door Boer & Van Wijk b.v. worden teruggestort.